Condividi


Ch’è bella ssa vestina,
tagghiata a la turchina,
la mentimmu a la bambina
vidimma si ci sta!


Ch’è bellu ssu mantu,
ca posa ‘n capu a la muntagna!
Luciferu ‘infernali
Sutta li to pedi sta!

Ch’è bellu ssu mazzettu
Ca ‘in manul u tiniti!
Chi sciavuru chi faciti,
e di verginità!

Chi su’ belli ssi masciddri,
ca su’ du puma d’oru!
Di grazia e di tisoru
n’daviti ‘in quantità!

Chi su’ belli ssi capiji,
ca sunnu fila d’oru!
Di grazia e di tisoru
n’daviti ‘in quantità!

A li quattru cantuneri
Quattru angili calaru;
a Maria la ncurunaru,
Maria vola e si nni va!

a cura di Salvatore Romeo


Nessun commento:

Posta un commento